Kunngjøring: vedtak av kommunedelplan for Bagn

Sør-Aurdal kommunestyret har i møte 17.06.2021, sak 040/21, vedtatt kommunedelplan for Bagn, med planID 0540K005, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.