Høring - Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Aurdal kommune

Formannskapet i Sør-Aurdal kommune har vedtatt å legge ut ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer til offentlig ettersyn.

Forskriften er tilgjengelig for alle og ligger i resepsjonen i Rådhuset, samt som vedlegg til denne artikkelen.

Høringsuttalelser sendes Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN eller e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 30. april 2019. Merk Uttalelse 19/289.