Høring - Landbruksplan 2020 - 2024

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeForrige landbruksplan for Sør-Aurdal kommune ble godkjent i 2004. Denne landbruksplanen har en annen mal enn den forrige. Det er mindre statistikk og det er lagt vekt på korte og konsise tema med målbare resultat.

Landbruksplanen skal rulleres om 4 år, men målsetningene er sett ut fra 10 års perspektiv. 

Landbruksplanen er en sektorplan som ikke er juridisk bindende. Planen vurderes allikevel til å være et viktig dokument for planer og utvikling framover.

Høringsfristen og behandling av Landbruksplan har blitt utsatt pga Korona.

Ny høringsfrist er satt til 01.09.20.