Høring - Kommunal planstrategi 2021 - 2024

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeMed hjemmel i Plan- og bygningslovens § 10-1 varsles det med dette om at «Kommunal planstrategi 2021-2024 for Sør-Aurdal kommune» er lagt ut på høring.

Kommunal planstrategi er en plan for hvordan kommunen skal prioritere planarbeidet i planperioden.

Planstrategien er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på Planavdelingen på Tingvoll.

Skriftlige innspill kan sendes til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn eller e-post postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 13.03.20.