Covid-19-behandling med Paxlovid tabletter - tilgang på selvtester

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no.

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester. 
I Sør-Aurdal kommune kan du hente selvtestere  ved Bagn legesenter i åpningstiden;  kl. 8–12 og 13-15. Testene er gratis.