Koronavaksinering i Sør-Aurdal

 Alle som ønsker vaksine har fått første og andre dose.

Sirkel med mennesker

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er blant annet pasienter med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling.

Alle som er født i 2006-2009 vil få tilbud om koronavaksine (med unntak av de som ikke har rukket å fylle 12 år ennå).

Vaksine

Sør-Aurdal kommune er godt i gang med vaksinering, og bruker fortløpende alle doser vi får utdelt.

Vaksine

Alle innbyggere over 65 år skal ha blitt ringt til for forespørsel om man ønsker vaksine. Har du ikke fått telefon? Vet du om noen som ikke har fått telefon? Ring: 46953413 

Vaksine

Koronavaksinering av personer 18-65 år med risikofaktorer for alvorlig forløp av korona, skal skje i bostedskommunen, uavhengig av hvor man har fastlege.

Vi oppfordrer alle i denne gruppen som bor i Sør Aurdal om å ringe tlf 46 95 34 13 og gi beskjed. 

Kontaktinfo

Vaksinetelefon
Mobil 469 53 413