Tiltak for å forebygge smitte

Sør-Aurdal kommune har satt personer i karantene på bakgrunn av «føre var prinsippet».

Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, har Sør-Aurdal kommune onsdag 11. mars besluttet å iverksette følgende forebyggende tiltak:

  • Sør-Aurdalshallen og gymsalene i Begnadalen, Hedalen og Reinli stenges for all aktivitet inntil videre.

    Unntaket er aktivitet i regi av skoler og barnehage. Dette går som normalt.

     

  • Alle Kommunale bygg stenges for møtevirksomhet i privat regi.

     

  • Dagsenteret for eldre stenges inntil videre

 

Sør-Aurdal kommune har satt ned en beredskapsgruppe bestående av ledelse og nøkkelpersonell. Situasjonen følges fortløpende, og det er tett samarbeid med Fylkesmannen, Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.