Regjeringens plan for gradvis gjenåpning

Klikk for stort bildeRegjeringen la 7. april frem en gjenåpningsplan som består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

Les mer om regjeringens plan for gjenåpning og tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/

 

I denne tabellen kan du se hvilke tiltak som blir lettet på i de ulike trinnene: https://www.regjeringen.no/contentassets/b323d2f8ba4a496c821eb3abf19076f4/plan_gradvis_gjenaapning.pdf