Registrering av innreise til Norge

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildePersoner som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

Reisende skal ha med bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantenen før de ankommer Norge. For mer informasjon og skjema for registrering se link: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2791503/


For mer informasjon og oppdaterte regler vedrørende reiser, klikk på linken:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Karantenesatte personer som oppholder seg i Sør-Aurdal kommune vil bli fulgt opp av Bagn legesenter.

Vi minner om viktigheten av å overholde karantenereglene.