Private og offentlige arrangementer

På grunn av korona-situasjonen ble årets konfirmasjoner flyttet til i høst. Vi ønsker derfor å minne om Folkehelseinstituttets anbefalinger om smittevern for sosiale sammenkomster for å hindre spredning av covid-19.

Smittevernråd for arrangement

 • Det er tillatt med maksimalt 200 personer til stede på et offentlig arrangement. 
 • På private arrangementer (hjemme) kan det være maksimalt 20 personer.
 • Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.
 • Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.  
 • Arrangement på offentlig sted må ha en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal:
  • Ha ansvar for å legge til rette slik at alle kan følge smittevernrådene, se fakta nederst.
  • Ha oversikt over hvem som er til stede. Han eller hun bør ha en liste med navn og telefonnummer. Denne lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.
  • Også fadderukearrangementer i regi av universiteter, høyskoler og studentforeninger må ha en ansvarlig arrangør. 
 • Privat arrangør bør:
  • Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes, se fakta nederst.
  • Ha oversikt over alle som er til stede med navn og telefonnummer. Dette er særlig viktig ved arrangement der deltakerne ikke kjenner hverandre godt fra før, slik som for private fester i forbindelse med fadderuker og liknende. Lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.

FAKTA

Felles for alle typer arrangement:

 • Husk 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Ha håndsprit tilgjengelig og/eller god tilgang til håndvask. 
 • Før gjesteliste med kontaktinformasjon, slik at du kan bistå kommunen med eventuell smitteoppsporing.
 • Syke må holde seg hjemme!
 • Informer gjestene om smittevernrådene.

Arrangement på offentlig sted

 • Maks 200 personer, husk at både voksne og barn teller.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør.

Privat arrangement

 • Maks 20 personer, husk at både voksne og barn teller.

Plakat arrangement offentlig og private - Klikk for stort bilde