Oppdatert informasjon om Sør-Aurdalshallen og kommunale bygg

Beredskapsgruppa har i møte 3. august bestemt at Sør-Aurdalshallen fortsatt holdes stengt og at kommunale bygg  ikke leies ut. Dette vurderes på nytt i beredskapsmøte den 1. september.

Det kan søkes om gjennomføring av alkoholfrie enkeltarrangement i kommunale lokaler.