Oppdatering av informasjon vedrørende avstenging av Hedalen bo- og servicesenter inkl. bemannet bofellesskap, Solbraut bo- og servicesenter og u.etg ved Sør-Aurdalsheimen

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeVi ser dessverre ingen mulighet for å åpne sentrene og dørene vil fortsatt være låst for å forebygge smittespredning gjennom sommeren.

Det er fortsatt mulighet å ta imot besøk utendørs og inne i egen leilighet (max to innendørs for å ivareta 1 m avstand).

  • Pårørende som har luftveissymptomer, er i hjemmekarantene, er sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19, kan ikke komme på besøk.
  • Det bes om at ingen besøkende oppholder seg i fellesområdene.
  • Håndhygiene ved ankomst, også ved utendørs besøk.
  • Vi håper at dagsenterdrift og andre arrangement i sentrene kan åpnes igjen som normalt fra uke 34, men det blir tatt endelig avgjørelse i uke 33 når en ser utviklingen av Covid-19 gjennom sommeren.

Henstiller forøvrig til at alle følger de til enhver tid gjeldene nasjonale smittevernreglene.

Med ønske om en god og smittefri sommer!

Bagn 25.06.20

Administrasjon i helse og omsorg i samarbeid med kommunelegen