Nye tiltak for å forebygge smitte

Sør-Aurdal har ingen som er bekreftet smittet. Vi har flere personer i karantene. Det er blitt foretatt en test som er bekreftet negativ.

Kommunen har innført nye tiltak for å forebygge smitte.

 • Sør-Aurdalsheimen er stengt for alt besøk. Vurdering gjøres ved spesielt alvorlig sykdom.
 • Solbraut bo- og servicesenter er stengt for besøk.
 • Hedalen bo- og servicesenter er avlåst. Besøkende må ringe på dørklokka. Besøk må være strengt tatt nødvendig.
 • Utkjøring av mat til hjemmeboende fortsetter som normalt.

Kommunen har innført følgende tiltak i forhold sine ansatte:

 • Alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer. 
 • Ansatte må så godt det lar seg gjøre å begrense møteaktivitet. Møter anbefales gjennomført via Skype, telefonmøter eller videomøter. 
 • Følg råd som fortløpende legges ut på kommunens hjemmeside, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  
 • Husk på å ivareta hygienetiltak med god og hyppig håndvask med varmt vann og såpe. 
 • Unngå deltakelse i større ansamlinger på mer enn 50 personer. 

   

På bakgrunn av anbefaling fra Fylkesmannen og Fylkeslegen har Sør-Aurdal kommune besluttet å starte opp fjernundervisning for alle elevene ved Sør-Aurdal ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Hedalen Barne- og ungdomsskole fra tirsdag 17. mars. Fjernundervisningen vil i første omgang foregå fram til påske. Det blir planleggingsdager fredag 13. og  mandag 16. mars for lærere på ungdomsskolen og fri for elevene.

Sør-Aurdal kommune oppfordrer sine innbyggerene til ikke å reise til utlandet og til områder i Norge som er rammet av koronasmitte.

Sør-Aurdal kommune oppfordrer de som ikke har hjemstedsadresse i kommunen om å ikke dra til Sør-Aurdal, fordi vi har begrenset kapasitet i vårt helsevesen.

Beredskapsgruppen i Sør-Aurdal kommune vurderer fortløpende andre smitteforebyggende tiltak i nært samråd med Fylkesmannen, Fylkeslegen i Innlandet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Fylkesmannen i Innlandet sine anbefalinger

Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.).
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • Unngå utenlandsreiser
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands
 • Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
 • Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige
 • Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige
 • Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stenging vurderes fortløpende.
 • Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende