Nye smitteverntiltak fra 4. januar

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeRegjeringen har på grunn av økende smittetall innført nye smitteverntiltak. Hvis alle følger disse, vil vi sammen begrense smitten. Smitteverntiltakene er gjengitt nedenfor.

Beredskapsgruppen i Sør-Aurdal kommune følger anbefalingene fra regjeringen og har iverksatt følgende tiltak frem til 18. januar:

 • utsetter alle planlagte eventer og organiserte fritidsaktiviteter innendørs i kommunale bygg. 
 • oppfordrer sterkt til begrenset besøksaktivitet til Sør-Aurdalsheimen, samt til bo- og servicesentre i kommunen. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Sør-Aurdal folkebibliotek holdes stengt uke 1 og uke 2.

Vi oppfordrer alle over 12 år til å bruke munnbind der man ikke kan overholde avstand på 1 meter. 
 

Regjeringen strammer inn smittevernstiltakene over hele landet, og innfører følgende regler de to første ukene i januar:

 • Det blir forbudt å skjenke alkohol, men serveringssteder kan ellers holde åpent.
 • Det kan maksimalt være 5 personer sammen på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leide lokaler.
 • Det kan være maksimalt 10 personer på innendørs arrangementer på offentlig sted eller i lånte eller leide lokaler, men inntil 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter. I begravelse kan det være inntil 50 personer selv om det ikke er fastmonterte seter.

Dette er regler som vil komme i forskrift, altså pålegg som du må følge og som du kan bøtelegges for dersom du ikke gjør det.

I tillegg kommer de med følgende råd og anbefalinger for alle i hele landet:

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler, fagskoler og lignende gjøres digitale frem til 18. januar.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler vil gå over i rødt nivå.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland, men du kan dra på hytta sammen med de du bor sammen med.
 • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det
 • Kjøpesentre og butikker bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand. Vi vil vurdere å forskriftsfeste dette.
 • Vi anbefaler at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs blir utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser og kohorter. Begravelser skal fortsatt kunne gjennomføres.
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres hvis det er mulig å holde god avstand, det vil si minst en meter.
 • Toppidretten har et særskilt unntak med egen regulering, og omfattes ikke av disse anbefalingene.

Klikk på linken for full oversikt over råd og anbefalinger som er gitt i tillegg til kommuner og regioner med høyt smittepress:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-innledning-pa-pressekonferanse-om-koronasituasjonen/id2826475/