Nye nasjonale tiltak fra onsdag 28. oktober

For å unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode. Sør-Aurdal kommune følger anbefalingene fra regjeringen. De nasjonale tiltakene trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober.

Nasjonale tiltak:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
   
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
   
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
   
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
   
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
   
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Klikk på lenken for å se flere nye tiltak fra regjeringenhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/