Norge er gjenåpnet - vi er tilbake til normal hverdag, men med økt beredskap

Med bakgrunn i høy vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien, besluttet regjeringen overgang til 'normal hverdag med økt beredskap' fra lørdag 25.09.21 kl. 16.

Det betyr at de fleste korona-restriksjonene er tatt bort.

Generelle smittevernråd, som å holde seg hjemme når man er syk samt god hoste- og håndhygiene, gjelder fremdeles.

For full oversikt over hva som gjelder fra lørdag 25.09.21, se Regjeringen > normal hverdag med økt beredskap

Her er noen av de viktigste endringene

  • En-meters-regelen gjelder ikke lenger
  • Begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer og sammenkomster opphører
  • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner
  • De aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere forsvinner
  • Trafikklysmodellen er ikke lenger et nasjonalt tiltak, men kan videreføres eller gjenopptas hvis kommuner mener det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager
  • Innreiserestriksjonene trappes gradvis ned gjennom tre faser: Regjeringen > innreiserestriksjoner

Dette gjelder fortsatt

  • Den som får påvist koronasmitte, må i isolasjon for å unngå å smitte andre. Dette er ikke en anbefaling, men en regel det kan gis bot for å bryte.
  • Vi må fortsette med den gode håndvasken og holde oss hjemme ved sykdom. 

Men, hvor syk er syk, og når er vi så syke at bør vi holde oss hjemme? Og når bør vi testes, selv om vi er vaksinert? 

Fra nå av er det mer opp til oss selv å finne ut av om vi er friske nok til å gå på jobb, skole, eller sende barna i barnehagen.

For å lette overgangen fra strikte regler til egen vurdering, har FHI laget et flytskjema som forhåpentligvis gjør det enklere å navigere i vår nye hverdag. Skjemaet og mer informasjon er tilgjengelig her FHI.

FHI flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer - Klikk for stort bilde 

Kommuner kan fortsatt vedta lokale forskrifter (regler/tilak) ved behov.

Det er ingen lokal forskrift i Sør-Aurdal kommune nå - og vi håper det fortsetter slik!