Nasjonale tiltak gjeldende fra 25. mars

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak.

Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Les hele artikkelen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

 

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 25. mars Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte. Vedtaket og forskriften kan du lese her: https://www.sor-aurdal.kommune.no/nyheter/midlertidig-forskrift-om-forebygging-av-koronasmitte-vedtatt-25-mars.8841.aspx