Kommunikasjon mellom pårørende og beboere på institusjon som er i isolasjon

Det er anskaffet ipader for å sikre at beboerne kan få mulighet til å kommunisere med familie og venner på nettet.

Det må avtales tidspunkt med personalet på forhånd før det skal ringes, på grunn av at begge parter må ringe inn på samme møterom/adresse: https://2meet.no/

Det er ønskelig at dette gjøres i tidsrommet 1630-1830. Hvis de tidspunktene ikke er mulig så kan det gjøres avtale for den enkelte.

Tilgjengeligheten kan variere når det dukker opp mer presserende oppgaver.

Brukerguide 2meet