Kommunelegen innskjerper anbefalinger for befolkningen

Spredningen av koronaviruset blir stadig mere utbredt. Smittsomheten er ekstremt høy, og det skal derfor svært lite kontakt til for å smitte mellom mennesker. Kommuneoverlegen i Sør-Aurdal ønsker å komme med en innskjerpende oppfordring til alle. Dette må sees på som et bidrag til den nasjonale dugnaden for å begrense, eller forsinke smittespredning.

Generell oppfordring: 

  • Unngå sosial omgang med folk utenom husstanden - dette gjelder også barn og ungdom.
  • Gå på butikken når dere må, men hold god avstand (min. 1 m) til andre, og vær alltid nøye med håndhygiene.
  • De som må på jobb, går på jobb, men holder så god avstand som mulig til andre. Husk håndhygiene.
  • Gå gjerne turer i frisk luft, men hold god avstand til andre.
  • Unngå ærender som ikke er helt nødvendige.
  • Unngå reiser som ikke er helt nødvendige

Dere som får luftveisinfeksjoner som hoste, feber, eller følelse av tung pust, skal holde dere inne og unngå nærkontakt med andre, også med hustandsmedlemmer.

Til husstander der én er satt i karantene som følge av reise eller kontakt med påvist smittet person:
Alle i husstander med karantene anbefales å følge samme strenge råd som gjelder for den i karantene – dvs begrense kontakten med andre i karanteneperioden, og helst holde seg innen egen husstand.

Kriterier for testing:
Strenge testkriterier er innført, bl.a. pga kapasitetsutfordringer.
Det som kvalifiserer til testing er:
Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon (akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet) med behov for innleggelse:

  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

Råd og tiltak ved sykdom: 
De fleste syke har milde symptomer, og klarer seg god med vanlig tiltak som febernedsettende og rikelig væske inntak, som man ville gjort ved vanlig forkjølelse. Legekontakt er derfor vanligvis unødvendig. 

Dersom man utvikler alvorligere luftveissymptomer, eller forverring av allmenntilstand, så skal man selvfølgelig ringe- enten fastlege på dagtid , eller legevakt på kveld, natt og helg (116 117). MØT IKKE OPP HOS LEGE ELLER LEGEVAKT UANMELDT.

Ring 113 om dere trenger akutt helsehjelp, uansett årsak.

Bruk nettsider (www.fhi.no og www.helsenorge.no ) ved spørsmål om COVID-19.
Ikke belast legevakt og nødtelefoner unødig. Det kan hindre alvorlig syke i å få hjelp.

 

Kommuneoverlegen i Sør-Aurdal