Informasjon om betaling for plass i barnehage og SFO

Sør-Aurdal kommune har fått henvendelser angående betaling for barnehage og SFO.

Barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad, slår fast at kommuner ikke kan kreve foreldrebetaling for plass i SFO og barnehage nå når de er stengte.

Betalingsfritaket omfatter også de foreldrene som må benytte seg av omsorgstilbudet grunnet at både far og mor innehar samfunnskritiske funksjoner.