Informasjon fra Valdres jordmortjeneste

Valdres jordmortjeneste følger de nasjonale retningslinjer så langt det lar seg gjøre, men tilpasset Covid-19.

Har du luftveissymptomer, sitter i karantene eller isolasjon pga Covid-19, ring oss i forkant av din planlagte konsultasjon. 

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både på mor og partner. 

Etter fødsel/hjemkomst fra sykehuset, utføres ikke hjemmebesøk av jordmor. Vektkontroll utføres på VLMS.

Ta gjerne kontakt på telefon: 61 35 89 27 

Jordmødrene har døgnkontinuerlig vaktberedskap som dekker akutte hendelser fra de gravide. Ta kontakt med Valdres legevakt på tlf 116117/ 61 36 10 44. De setter over tlf til vakthavende jordmor.

 

Live C Grindaker
Fagleder
Valdres Jordmortjeneste