Informasjon fra hjemmetjenesten til tjenestemottakere og pårørende

Hjemmetjenesten har sendt ut et brev med informasjon til tjenestemottakere og pårørende i forbindelse med korona-utbruddet. Brevet kan leses her. (PDF, 242 kB)