Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

NAV opplever en stor pågang av henvendelser. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt med oss. Hvis henvendelsen din ikke haster, ber vi deg vente.

NAV Valdres er stengt for fysisk oppmøte, men vi gjennomfører planlagte møter og oppfølging av brukere via telefon og video.

Kontakt oss via nav.no

Er du permittert, og registrert som arbeidssøker hos oss kan du kontakte veilederen din i aktivitetsplanen.

Har du spørsmål om saken din, for eksempel vedtak på dagpenger og sykepenger, kan du se status i saken din på nav.no/ditt nav, eller sende oss en melding via tjenesten skriv til oss på nav.no.

Har du spørsmål knyttet til dine rettigheter, anbefaler vi deg å sjekke om du finner informasjonen du trenger i en av artiklene på samlesiden «Koronavirus-informasjon fra NAV» på nav.no.

Innbyggerne i Valdres kan nå søke sosialhjelp digitalt

NAV Valdres er fra 16. mars påkoblet Digisos, og brukere kan dermed søke sosialhjelp digitalt hos oss.

Digital søknad finner du på nav.no. Velg «Hva er din situasjon» og deretter «Trenger du økonomisk sosialhjelp?» og «Søk om økonomisk sosialhjelp». Du må logge deg inn med elektronisk ID; BankID, Buypass eller Comfides. Når du er logget inn, fyller du ut søknad etter instruksjonene på skjermen.

Ekstraordinære tiltak i forbindelse med korona-situasjonen:

Da det kan være vanskelig å komme gjennom til NAV Kontaktsenter (5555 3333) har vi opprettet et nødnummer for brukere som har akutt behov for nødhjelp: 9247 2720.

Vi er tilgjengelig på dette nummeret kl 0900 – 1100 hverdager. Skal kun benyttes for akutt sosialhjelp (nødhjelp til mat eller livsnødvendige medisiner/ behov for akuttbolig).

Vi har også opprettet et eget nummer for arbeidsgivere: 4820 5712.
Vi er tilgjengelig på dette nummeret kl 1000 – 1400 hverdager. Først og fremst for å håndtere spørsmål rundt permitteringer.

Vi ber om respekt for at numrene bare brukes til de henvendelser som de er ment for.