Hjemmesykepleien har tilnærmet ordinær drift

Hjemmesykepleien har tilnærmet ordinær drift, det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til  behov.