Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Sør-Aurdal

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten følger anbefalingene fra Helsedirektoratet. Foreldre og barn vil bli kalt inn til vanlige konsultasjoner. Vi gjennomfører ikke gruppekonsultasjoner og vil kalle inn barn med god tid mellom hver konsultasjon.

4-års konsultasjon vil dette halvåret bli gjennomført på helsestasjon. Konsultasjonene er planlagt gjennomført i løpet av mai.

Tilbudet i skolehelsetjenesten for 1. – 4. trinn går tilbake til normal drift

Inntil grunnskolen for de øvrige klassetrinn og videregående åpner er skolehelsetjenesten tilgjengelig for henvendelser og vil følge opp barn og ungdom med behov. I tillegg tilbys følgende:

  • 5. – 7. trinn: gjennomføre veiing og måling og Barnevaksinasjonsprogrammet.
  • 8. – 10. trinn (ungdomsskolen): gjennomføre 8. trinns samtale, veiing og måling og barnevaksinasjonsprogrammet.