Gradvis åpning av samfunnet

Regjeringen har besluttet å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. 

Her kan du lese tiltakene. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

Barnehager gjenåpnes fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april.

Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

De fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27.april.

Les hele pressemeldingen her.


Sør-Aurdal kommune vil komme tilbake med detaljert informasjon som gjelder gjenåpning av våre barnehager og skoler.