Gjenåpning av Sør-Aurdalsheimen og bo- og servicesentrene i kommunen

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bildeFra tirsdag 2.juni vil det åpnes opp for mer besøk. Hensyn til daglig drift og smittevernregler må likevel ivaretas.

Sør-Aurdalsheimen:

 • Dørene er fortsatt låst for å forebygge smittespredning.
 • Besøk må avtales med avdelingen hverdager mellom kl. 10 – 15.
  Selve besøket kan foregå til andre tider, men avtales på gitte tidspunkt.

  Austgarn 61348715
  Øvre Midtgarn 61348714
  Vestgarn 61348712
  Solstugu 61348744
  Midtgarn 61348717
  Rehab 61348718
   
 • Besøket begrenses til 1 time per besøk.
 • Inntil to besøkende hver gang.
 • Hver pasient kan ha inntil to besøk i uken.
 • Besøket bør fortsatt fortrinnsvis være utendørs, men kan avholdes inne på pasientens rom, dersom vær og pasientens helse tilsier det. Vi ber om at skriftlig (og muntlig) informasjon som deles ut ved besøk, mottas og følges da det er viktig at smittevernregler overholdes.
 • Pårørende som har luftveissymptomer, er i hjemmekarantene, er sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19, kan ikke komme på besøk.
 • Pårørende kan ha med gaver og blomster til pasientene. Dersom besøkende har med mat, er håndhygiene særlig viktig.
 • Personell møter besøkende ved hovedinngang. Ved planlagt utebesøk følger personalet pasienten ut. Ring gjerne opp avdelingen du skal på besøk når du ankommer, slik at personalet vet at du/dere er kommet. Da unngår vi unødvendig venting og misforståelser.
 • Håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Avdelingene fører besøksprotokoll jmf. Nasjonale retningslinjer.

                                                                           

Hedalen bo-og servicesenter inkl. bemannet bo-fellesskap, Solbraut bo- og servicesenter og u.etg ved Sør-Aurdalsheimen:  

 • Vi ser dessverre ingen mulighet for å åpne mer og dørene vil fortsatt være låst for å forebygge smittespredning.  
 • Det er fortsatt mulighet til å ta imot besøk utendørs og inne i egen leilighet (max to for å ivareta 1 m avstand).
 • Pårørende som har luftveissymptomer, er i hjemmekarantene, er sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19, kan ikke komme på besøk.
 • Det bes om at ingen besøkende oppholder seg i fellesområdene.
 • Håndhygiene ved ankomst, også ved utendørs besøk.

   

 • Ang dagsenterdrift i bo- og servicesentrenes lokaler vil det blir tatt opp igjen til vurdering 12.06.20.

   

Vi ønsker alle en god pinse og håper den positive utviklingen i samfunnet fortsetter.

Administrasjon i helse og omsorg i samarbeid kommunelegen