Generell informasjon vedr koronasituasjonen i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kommune følger utviklingen av koronaviruset tett i samråd med nasjonale myndigheter. Beredskapsgruppa har møter hver dag, der situasjonen gjennomgås, spørsmål svares ut, arbeidsoppgaver fordeles og forskjellige problemstillinger som har dukket opp det siste døgnet diskuteres. Pr 23.3.20 har vi ingen påvist smittede i vår kommune.

Den viktigste oppgaven kommunen har nå, er å sørge for at kritiske samfunnsoppgaver – som helse og skole fungerer. Det er innført tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger og vi har hatt, og har, fokus på at alle kommunale tjenester skal fungere så godt som mulig i denne situasjonen. Det blir omdisponert en del personell fra øvrige sektorer til helse for å opprettholde nødvendige helsetjenester.

  • Kommunehuset Tingvoll er stengt for besøkende inntil videre.
  • Sentralbordet har daglig åpningstid 0800 - 1600
  • Ansatte i administrasjonen har hjemmekontor, og saksbehandling utføres fortløpende
  • Alle kommunale bygg er stengt for annen bruk enn kommunal tjenesteytelse.


Det blir gjort en formidabel jobb ute i organisasjonen, blant kommunens innbyggere og blant hytteinnbyggerne. Vi er takknemlige for at så mange bidrar til denne dugnaden.