Fylkesmannens anbefalinger

Fylkesmannen i Innlandet kom 20.3.20 med oppdaterte kjøreregler i korona-situasjonen.

Kjøreregler pr. 20.3.20

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. Hold avstand!
 • Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme.
 • Hold deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri.
 • Testing avgjøres etter kriterier fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no (oppdatert)
 • Ring fastlege/legevakt bare hvis du får alvorlige symptomer
 • Alle MÅ overholde karantenereglene!
 • Ikke reis på hytta – hold deg hjemme
 • Ikke hamstre – det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper
 • Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig (oppdatert)
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
 • Unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands
 • Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås (ny)
 • Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff) (oppdatert)
 • Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme (ny)
 • Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka. (ny)
 • Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon (ny)
 • Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme (ny)
 • Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte! (ny)
 • Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud
 • Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans
 • Alle landets barnehager, skoler og universiteter/høyskoler holdes midlertidig stengt (oppdatert)
 • Kommunene må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige omsorgsbehov. (oppdatert)

Vurder om henvendelser til kommunen kan vente til etter krisen.

Butikker må (ny):

 • Gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen
 • Ha håndsprit-dispenser/antibac ved inngang
 • Sikre god hygiene i butikken (håndtak på dører, handlevogner etc.)
 • Sikre tilfredsstillende avstand mellom kunder (og personale) og sette maksimumstall på antall kunder i butikken
 • Vi oppfordrer kjøpesentre til å innrette arealer og begrense antall kunder slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer
 • Alle serveringssteder oppfordres til å stenge, med unntak av take-away

Alle innbyggere i Innlandet oppfordres til å være gode forbilder!

Følg med på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet!
www.fhi.no           www.helsedirektoratet.no