Følg nasjonale føringer - unngå hamstring

Sør-Aurdal kommune oppfordrer folk å følge nasjonale føringer for detaljvarehandelen og unngå hamstring. Forsyningssikkerheten i Norge er ikke truet av virussituasjonen. 

Dagligvarebransjen sier folk ikke trenger bekymre seg for mangel på varer i butikkene:

– Hamstring er unødvendig, og kan skape utfordringer. Om alle handler som normalt, er det nok varer til alle.