Endring i covid-19 forskriften om karantenehotell

Regjeringen har endret covid-19-forskriften om karantenehotell. Den viktigste endringen er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell.

Les mer på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-reglene-om-karantenehotell/id2791509/

Endringene i covid -19 forskriften trådte  i kraft søndag 13.desember kl.17.00.