Delt bosted – samvær under koronautbruddet

Det har kommet klare råd om at alle bes å være mest mulig hjemme, men hva betyr dette for barn som har delt bosted og samvær under koronautbruddet?

Anbefalingen er å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn som har flere hjem.

Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer. Det vil si at dersom samvær ikke bryter med vedtak fra smitteversmyndighetene, må utgangspunktet være at samvær skal gjennomføres som normalt.

Hvis samvær ikke lar seg gjennomføre uten å bryte smittevernsmyndighetenes vedtak, må utgangspunktet være at det ikke blir noe av samværet.

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn.

Les mer om anbefalingene på helsenorge.no