Besøksrutiner ved Sør-Aurdalsheimen

Klikk for stort bildeOppdaterte besøksrutiner ved Sør-Aurdalsheimen pr. 1.5.21:

 • Dørene er låst for å forebygge smittespredning.
   
 • Besøk avtales med avdelingen hverdager mellom kl. 10 – 15, helst en dag på forhånd. Besøkene som avtales legges til tidspunkt hvor avdelingen har kapasitet i forhold til bemanning og daglig drift, slik at smittevernhensyn ivaretas
   
  • Austgarn  61348715
  • Øvre Midtgarn  61348714
  • Vestgarn  61348712
  • Solstugu  61348744
  • Midtgarn  61348717
  • Rehab  61348718
    
 • Besøket begrenses til en familie (husstand) eller to personer hvis ikke de er fra samme husstand.
   
 • Pårørende som har luftveissymptomer, er i hjemmekarantene, er sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19, kan ikke komme på besøk.
   
 • Pårørende kan ha med gaver og blomster til pasientene. Dersom besøkende har med mat, er håndhygiene særlig viktig.
   
 • Personell møter besøkende ved hovedinngang. Ved planlagt utebesøk følger personalet pasienten ut. Besøkende har på seg munnbind på tur ut og inn fra sykehjemmet, men kan ta dette av seg inne hos pasienten de besøker.
   
 • Håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
   
 • Avdelingene fører besøksprotokoll jmf. Nasjonale retningslinjer. Besøksprotokoll makuleres etter 10 dager. Vi fortsetter med dette inntil videre i tilfelle smittesporing.
   
 • Hvis både pasienten og den besøkende er fullvaksinert, kan de nå ha fysisk kontakt.
   
 • Vaksinerte pasienter kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og det må være de samme over tid.

De restriksjoner som gjelder i den kommunen du bor i, gjelder også ved besøk i Sør-Aurdal kommune.