Besøk på Sør-Aurdalsheimen

Klikk for stort bildeSiden det har vært en del informasjon rundt besøksrutiner i media, er det greit å si noe om hvordan det løses lokalt i Sør-Aurdal.

Noen av de eldre/ syke er av ulike årsaker ikke vaksinert, og trenger fortsatt ekstra beskyttelse.

Det er startet vaksinering av helsepersonell, men det vil ta tid før alle får tilbud om vaksine og er fullvaksinert. Det er derfor viktig å beskytte også personalet mot smitte, da de er helt nødvendige for å opprettholde et forsvarlig og godt tilbud for de som bor på sykehjemmet.

Besøk kan av den grunn ikke foregå i våre fellesarealer der både pasienter/ beboere og helsepersonell oppholder seg.

Besøksrutinene blir foreløpig slik:

 • Dørene er låst for å forebygge smittespredning.
 • Besøk avtales med avdelingen hverdager mellom kl. 10 – 15, minst en dag på forhånd. Besøkene som avtales legges til tidspunkt hvor avdelingen har kapasitet i forhold til bemanning og daglig drift, slik at smittevernhensyn ivaretas
   
 • Austgarn 61348715
 • Øvre Midtgarn 61348714
 • Vestgarn 61348712
 • Solstugu 61348744
 • Midtgarn 61348717
 • Rehab 61348718
   
 • Besøket begrenses til 2 timer per besøk og inntil to besøkende hver gang.
 • Pårørende som har luftveissymptomer, er i hjemmekarantene, er sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19, kan ikke komme på besøk.
 • Pårørende kan ha med gaver og blomster til pasientene. Dersom besøkende har med mat, er håndhygiene særlig viktig.
 • Personell møter besøkende ved hovedinngang. Ved planlagt utebesøk følger personalet pasienten ut.
 • Håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Avdelingene fører besøksprotokoll jmf. Nasjonale retningslinjer. Besøksprotokoll makuleres etter 10 dager. Vi fortsetter med dette inntil videre i tilfelle smittesporing
 • Det tar 1-2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse. Hvis både pasienten og den besøkende er vaksinert, kan de nå ha fysisk kontakt.
 • Vaksinerte pasienter kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, antallet er satt til 2 og det må være de samme over tid.

 

De restriksjoner som gjelder i den kommunen du bor i, gjelder også ved besøk i Sør-Aurdal kommune.