14.01.22 - Regjeringen letter på tiltakene

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak, da det forventes høye smittetall i ukene som kommer.                                            

Regjeringen justerer tiltakene basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og vurderer fortløpende tiltaksnivået. Det gjøres en ny helhetlig vurdering i starten av februar. 

De nasjonale tiltakene finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/