Korona-viruset

Sør-Aurdal kommune følger situasjonen fortløpende, og det er tett samarbeid med Fylkesmannen, Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.

  • Antall testede pr. 10/9: 2883
  • Antall personer i karantene pr. 10/9: 0   
  • Antall påvist smittede totalt pr. 10/9: 23 (ingen nye)

Lenger ned på siden finner du oppdaterte artikler om koronasituasjonen. De nyeste ligger øverst i listen.

Beredskapsgruppen har i møte i dag besluttet å gjenåpne kommunale bygninger med de antallsbegrensninger gjenåpningsplan trinn 3 pålegger. Registrering av besøkende gjennomføres som vanlig. Vi minner om at kommunehuset Tingvoll har åpningstid fra kl. 9.00 - 15.00. Her må det fremdeles avtales tid med saksbehandler på forhånd.

Koronasertifikatet er digitalt, og alle får tilgang til det på Helsenorge.no.

Fra torsdag 24. juni kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og er fra 20. juni på trinn 3 i gjenåpningsplanen. Kort fortalt kan man ha flere på besøk hjemme, være flere mennesker på arrangementer og det blir mindre behov for hjemmekontor.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Kommuneoverlegen har gitt klarsignal til at barnehagene og skolene kan gå over på grønt nivå fra og med mandag 31.mai. Det vil si at vi vil ha en vanlig barnehage- og skolehverdag med vanlig organisering av avdelinger og vanlig organisering av skoleklasser.

Oppdaterte besøksrutiner ved Sør-Aurdalsheimen pr. 1.5.21:

Sør-Aurdal kommune fikk, sammen med de andre valdreskommunene, karantenesatt innbyggere i forbindelse med covid-situasjonen rundt russen sist helg.

Regjeringen har kommet med en oversikt over nasjonale tiltak som gjelder for hele landet. Oversikten inneholder endringer som trådte i kraft 16. april. Områder som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene. 

Regjeringen la 7. april frem en gjenåpningsplan som består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

Det er testet ca. 200 personer de siste dagene. Totalt 3 er bekreftet smittet med britisk virus. Vi har 87 personer i karantene og 70 personer i ventekarantene.  

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.