Korona-viruset

Klikk for stort bildeSør-Aurdal kommune følger situasjonen fortløpende, og det er tett samarbeid med Fylkesmannen, Sykehuset Innlandet og Folkehelseinstituttet.

  • Antall testede pr. 10.08: 313 
  • Antall personer i karantene pr. 10.08: 0 
  • Antall påvist smittede pr. 10.08:

Beredskapsgruppa har i møte 3. august bestemt at Sør-Aurdalshallen fortsatt holdes stengt og at kommunale bygg  ikke leies ut. Dette vurderes på nytt i beredskapsmøte den 1. september.

Det kan søkes om gjennomføring av alkoholfrie enkeltarrangement i kommunale lokaler.

 

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

 Har du vært på reise utenfor Norden/Sverige, inkludert grønne land, ber vi om at du ikke besøker Sør-Aurdalsheimen, Hedalen bo og servicesenter og omsorgsboligene eller folk som er i risikogruppene de første 10 dagene etter hjemkomst. Har du besøk fra utlandet ber vi om at du tar forhåndsregler.

Takk for at du bidrar!

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. 

Sør-Aurdal kommune ønsker alle sine innbyggere og besøkende en fortsatt god sommer.

Vi ønsker å minne om at smitten ikke tar ferie, og at vi alle må bidra til å bremse korona (covid-19).

Felles appell fra ordførerne og fylkesmannen i Innlandet:

Smitten tar ikke ferie - hold den på avstand.

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Vi ser dessverre ingen mulighet for å åpne sentrene og dørene vil fortsatt være låst for å forebygge smittespredning gjennom sommeren.

Det er fortsatt mulighet å ta imot besøk utendørs og inne i egen leilighet (max to innendørs for å ivareta 1 m avstand).

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Det er nå besluttet å delvis åpne rådhuset for publikum igjen.

Vi åpner hovedinngangen slik at publikum kommer direkte inn for å snakke med ansatt i resepsjonen. Innvendige dører skal fortsatt være låst. 

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune

Fra tirsdag 2.juni vil det åpnes opp for mer besøk. Hensyn til daglig drift og smittevernregler må likevel ivaretas.

Beredskapsgruppa i Sør-Aurdal kommune har de siste dagene mottatt flere henvendelser angående gjenåpning av forskjellige funksjoner og tjenester i kommunen. Dette kan være spørsmål om når ungdomsklubbene i kommunen kan åpne igjen til når hjemmekontorordningen avsluttes.

Vi ønsker med dette å prøve å besvare noe av de henvendelsene vi får inn.

Regjeringen har lagt fram plan for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.