Interkommunalt krisesentersamarbeid

Valdresregionen har avtale om interkommunalt krisesentersamarbeid med Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner.

Krise- og Kompetansesenteret er åpen hele døgnet - året rundt:
Tlf 32 17 06 90
Fax 32 17 06 98

Krise- og Kompetansesenteret er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har egen avdeling for menn.

For mer informasjon: www.krisesenteret.info