Sterke barn i Valdres

Sterke barn i Valdres er en modell for systematisk arbeid med motorikk, bevegelses- og sanseerfaringer i barnehagene. En modell som kan kopieres av andre som ønsker det, og som kan tilpasses til den enkelte barnehage.

Formålet med modellen «Sterke barn i Valdres» er at alle barn gjennom tiden i barnehagen skal få lik mulighet til å utvikle gode motoriske ferdigheter, og oppleve bevegelsesglede. Modellen er utarbeidet i Sør-Aurdal siden 2015 med Begnadalen barnehage og Hedalen naturbarnehage som piloter, etter inspirasjon fra og læring av Gausdalmodellen.

I prosjektperioden finansieres arbeidet med Sterke barn i Valdres av Fylkeskommunen i samarbeid med Sør-Aurdal kommune.

Prosjektleder og fysioterapeut Mirian Øyhus Mikkelsgård kan komme ut til andre Valdreskommuner for å inspirere til arbeid med eller informasjon om modellen. Ta gjerne kontakt på telefon 976 64 150.

Kontaktinfo

Mirian Ø. Mikkelsgård
Led. fysioterapeut
E-post
Telefon 61 34 87 50
Mobil 976 64 150