• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om refusjon av utgifter til databrille

Informasjon

Retningslinjer for refusjon av utgifter til briller for bruk ved dataskjerm

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4 regulerer arbeidsgivers forpliktelser når det gjelder utgifter til briller for bruk ved dataskjerm. Arbeidstilssynet sier i en veiledning bl.a. dette:

«Dekning av databriller krev særskilt og skriftleg grunngiving frå augelege eller optikar. Vilkåra for dekninga er

  1. at brilla arbeidstakaren skal bruke ved skjermarbeid, er ulik arbeidstakaren si eiga brille, dvs. at arbeidstakaren ikkje kan bruke den vanlege brilla.
  2. at arbeidstakaren treng særskilt korreksjon på grunn av at han eller ho er svakt langsynt (hypermetropi) og/eller har skeive hornhinner (astigmatisme) eller liknande.

Dersom arbeidstakaren ønsker meir kostbare løysingar enn det som er nødvendig, er ikkje arbeidsgivaren forplikta til å dekke dette. Eksempel på meirutgifter kan vere spesiell montering, val av type glas, innfatning og liknande, altså element som ikkje er nødvendige for funksjonen til brilla. Slike ekstra kostnader må arbeidstakaren rekne med å dekke sjølv.

Uansett er det ei føresetnad at arbeidet ved dataskjermen skjer jamleg og som ein stor del av arbeidet».

I en vurdering fra Arbeidstilsynet blir det vist til at arbeid foran dataskjerm i mer enn fire timer om dagen kan føre til øye- og nakkeplager. Dette gir en pekepinn på hva som blir sett på som en betydelig del av arbeidstiden.

Arbeidstilsynet har presisert at såkalt standard progressive briller som egner seg til daglig bruk, ikke kan bli definert som databriller. Slike briller dekkes derfor ikke.

For arbeidstakere som faller inn under reglene i veiledningen, kan arbeidsgiver etter søknad refundere utgifter i forbindelse med synsundersøkelse, skjermbrille og tilpassing av brillen, på følgende vilkår:

  1. Det må legges frem attest fra øyelege/optiker som bekrefter at arbeidstakeren trenger særskilt brille ved arbeid foran dataskjerm, dvs at arbeidstakeren ikke kan bruke sin vanlige brille.
  2. Arbeidstaker må selv bekrefte at brillene bare skal brukes ved dataskjerm.
  3. Innfatningen skal maksimalt koste kr. 1 000,-. Ønsker arbeidstakeren en mer kostbar innfatning, refunderer arbeidsgjver maksimalt kr. 1 000,-.
  4. Det må legges ved bekreftelse fra optiker på at valg av glass er gjort etter billigste alternativ.  Alternativt må optiker gjøre rede for hvor mye billigste alternativ ville ha kostet, og beløpet som blir dekket er maksimalt avgrenset til dette.
  5. Søknaden sendes personalavdelingen, som behandler saken og fatter vedtak.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader