• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling

To ordninger for redusert foreldrebetaling i barnehager:

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen:
Dersom maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede brutto inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer:
Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Sentralt fastsatt inntektsgrense finnes her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Hvem kan søke og hvordan søker du?
Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Vedtak om redusert foreldrebetaling kan bli gitt for ett barnehageår om gangen. Foresatte som har behov for reduksjon i betalingssats må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.

Utregningsgrunnlag:
Utregningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er den samlede personinntekten til husholdningen og skattepliktig kapitalinntekt. Bor foreldre på hver sin adresse, mens barnet bor fast hos begge, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten til den foresette som har samme folkeregisteradresse som barnet. Ved evt. ektefelle/samboer/registrert partner på samme adresse, skal summen av begges inntekt legges til grunn.

Dokumentasjon:
Dokumentasjonskrav for inntektsberegningen er selvangivelse for siste året. Dersom søker har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen er en pliktig å opplyse om disse, slik at inntektsgrunnlaget blir gjenspeilet i den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekten.
Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, og leieinntekter.

Det blir ikke gitt reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn   Kontakttelefon: 61 34 85 00.   E-postadresse: postmottak@sor-aurdal.kommune.no