• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag

Søker

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert av følgende lovverk:
- Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (MF) av 10. juni 1977 nr. 82.
- Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (NF) av 15. mai 1977 med siste endringer 19. juni 1995
- Kommunal forskrift (KF) av 30. januar 1997 med hjemmel i MF § 5.

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Tillatelse til kjøring gis kun i forbindelse med bestemte formål.

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søker

Løyve/dispensasjon er personlig. Det er derfor viktig at navn og andre personopplysninger er riktige.

Skal kjøring utføres av andre enn løyveinnehaver, må denne ha skriftlig fullmakt. Opplysninger om kjøretøy og utstyr oppgis mest mulig fullstendig. Løyvet gjelder i utgangspunktet bare for det kjøretøyet som er spesifisert i dispensasjonsbeviset.

Både personopplysninger og opplysninger om kjøretøy blir kontrollert av politi/oppsyn. Det er derfor viktig at det straks gis melding ved anskaffelse av nytt kjøretøy, slik at dispensasjonsbeviset kan oppdateres.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader