• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsbevilling

Informasjon

I hht. serveringslovens §3 må alle som vil drive serveringssted ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Søker skal alltid være den som har det økonomiske ansvaret for driften.

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for serveringsstedet, daglig leder må være myndig og ha bestått etablererprøven.

Les mer om reglene i Lov om serveringsvirksomhet 

Før søknaden blir behandlet skal kommunen innhente uttalelse fra politi om det foreligger vandelsmessige forhold, eller forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling blir gitt.

Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevilling bort såfremt det ikke blir søkt om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Kommunen skal ta stilling til søknaden så raskt som mulig, og senest innen 60 dager.

Dersom serveringsstedet ønsker å skjenke alkohol må søknad om skjenkebevilling også sendes inn.

Meldeplikt for serveringssteder:
Alle som vil starte opp næringsmiddelvirksomhet eller ønsker å starte matservering skal på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet. Se Mattilsynets nettsider for mer informasjon.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader