• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidler til drift av laget

Informasjon

Informasjon

Hvem kan søke:

Lag og foreninger som driv frivillig kulturarbeid i Sør-Aurdal kommune kan få tildelt kulturmidler til drift av laget.

Kulturmidler blir gitt til lag som driver kulturaktiviteter innenfor følgende områder:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Idrett, friluftsliv, mosjon
  • Sang, musikk, kunstformidling
  • Bygdehus/grendehus 
  • Allment kulturarbeid

Ved fordeling av kulturmidlene blir aktivitet, økonomi og alder på medlemmene tillagt vekt. Lag og foreninger som søker om kommunal støtte må dokumentere aktivitet.

Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert.

Lokale lag i Sør-Aurdal blir prioritert. Regionale og nasjonale lag og organisasjoner kan få støtte dersom de har aktivitet i Sør-Aurdal tilsvarende et lokallag.

Bygdehus/grendehus i kommunen som blir nyttet til allmenne formål kan få støtte.

Søknadsfrist: 1. april

Kriterier for tildeling av kulturmidler til drift av laget er nedfelt i "Kulturplan for Sør-Aurdal kommune 2015-2020", vedtatt av kommunestyret 05.11 2015, KS-044/15.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader