Vil du være meddommer i rettssaker?

Våren 2020 skal det velges nye meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024. Som meddommer vil du være med å ta avgjørelse i rettssaker.

Du må være mellom 21 og 70 år, folkeregistrert i Sør-Aurdal kommune, ha gode norskkunnskaper, ikke være fradømt stemmeretten, under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene.

Er du meddommer i dag må du melde deg på nytt hvis du ønsker å fortsette.

Les mer og meld din interesse her

Har du spørsmål? Kontakt Anne Grethe Bøen på anne.grethe.boen@sor-aurdal.kommune.no

eller tlf 61 34 85 25.