"Ventilordningen" - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Regjeringen har bevilget midler til kommunene for at kommunene skal kunne støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn. Sør-Aurdal kommune har fått tildelt 250.000 kr.

Søknadsfrist 15.4 2021.

Kompensasjon for tapte salgsinntekter

Din virksomhet kan søke om å få kompensasjon for svikt i salgsinntekter i perioden november 2020 – februar 2021.

Ordningen vil gjelde de bransjene som ble/er mest rammet, og som også er nevnt spesielt av Stortinget. Sør-Aurdal har valgt å prioritere virksomheter som er registrert i NAC-kode 55-56 hoteller og spisesteder.

Kompensasjonsgrunnlaget for den enkelte virksomhet beregnes ved å summere differansen mellom salgsinntekter i de fire månedene (november 2020 - februar 2021) og tilsvarende ett år tidligere; altså nedgangen i omsetning.

Alternativt om det ikke var omsetning ett år tidligere, kan de fire månedene før november 2020 anvendes.

 

Kompensasjon for tap på varelager og andre kostnader

Gjelder virksomheter som er registrert i NAC-kode 55-56 - hoteller og spisesteder.

Det er foreløpig noe uklart om det kommer en revidert statlig ordning (den generelle) som kan dekke flere typer kostnader (for eksempel varelager-svinn) for nevnte periode. Dette antas å bli avklart innen søknadsfristens utløp.

Med forbehold om dette bes søkerne opplyse om faktiske tap av typen "andre kostnader".

Krav

  • Kun Sør-Aurdal registrerte foretak kan søke
  • Gjelder virksomheter som er registrert i NAC-kode 55-56 hoteller og spisesteder
  • Virksomheter med flere ansatte og størst omsetning vil bli prioritert
  • Virksomheten skal ikke søke lignende kompensasjon gjennom andre statlige ordninger
  • Dokumentasjon på omsetning fra regnskapsfører legges ved.
  • Virksomheter må oppgi om de i perioden 2019-2021 har mottatt offentlig støtte og hvordan denne er hjemlet

Innkommne søknader vil bli behandlet av Fondsstyret etter søknadsfristens utløp.