Velkommen til nytt barnehageår!

Kommunevåpenet til Sør-Aurdal kommune - Klikk for stort bilde Sør-Aurdal kommune ønsker alle barnehagebarna hjertelig velkomne til nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte alle igjen, og ønsker spesielt velkommen til dere som er nye i barnehagen!

Det blir en litt annerledes oppstart denne høsten, da vi fortsatt må forholde oss til gjeldende smittevernregler. Barnehagene planlegger for oppstart der behovet for nærhet og omsorg ivaretas på en forsvarlig måte. Vi gjør fremdeles vårt ytterste for at barna skal ha fine dager i barnehagen!

Barnehagedagens lengde: 

  • Reinli barnehage: 07:00 -16:30 
  • Begnadalen barnehage: 07:30 -16:30 
  • Hedalen naturbarnehage: 07:30 -16:30

Generell info: 

Vi har vært igjennom en meget spesiell tid, men vi håper at alle har hatt en god sommerferie og nå er klare til å ta fatt på et nytt barnehageår. Som dere vet innførte regjeringen en trafikklysmodell for smitteverntiltak i barnehagen, som kjennetegnes av følgende:  

grønt nivå kan barnehagedagen organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger i barnehagen. (En “vanlig barnehagehverdag” slik vi hadde det før nedstenging). Smittevern ivaretas ved håndvask og å unngå å dele mat og drikke.

gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet, med fast ansatte per avdeling. To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom kohorter. Man skal unngå trengsel, ikke dele mat og drikke, ha økt bruk av utetid og foreldre skal holde 1 meters avstand til ansatte og andre foresatte. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra Lov om barnehager. (Barnehagehverdagen slik den var da vi gikk ut i ferie.) 

rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene må vurdere ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel, det tilstrebes avstand mellom kohorter som ikke samarbeider, og at foresatte ikke blir med inn i barnehagen. (Barnehagehverdagen slik den var da vi gjenåpnet etter nedstengning.) 

Signalene fra sentralt hold er at vi skal planlegge for barnehagestart på gult nivå. Det vil si at avdelingene kan være sammen som vanlig, men vi har rutiner som følges for å sikre ekstra god hygiene og at de ulike avdelingene skal holde avstand på uteområdet. Det finnes en kommunal overordnet plan for beredskapen i skolene og barnehagene våre, og den enkelte barnehage har sine konkrete rutiner for å ivareta smittevernet. De gode rutinene vil ivareta barna og de ansatte på en best mulig måte. 

For barnehagene i Sør-Aurdal gjelder:

  • Oppmøte og henting i barnehagen: barnehagene informerer foreldrene direkte om de ulike ordningene.
  • Barna har med drikkeflaske og matpakke med nok mat til hele dagen. Det serveres melk til hovedmåltidet 
  • Ved tilvenning av nye barn kan en forelder være med inn i barnehagen, men 1 meters avstand til andre må overholdes.

Det viktigste er: 

  1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene 
  3. Redusert kontakt mellom personer 
  4. Kontakt legekontoret og be om test dersom du eller barnet ditt har nyoppståtte luftveisplager eller rett og slett er bekymret for at dere har vært i situasjoner der dere kan ha blitt smittet. Det er viktig at terskelen for å be om en Corona-test er lav. 

Dersom det er noe konkret dere lurer på, kan dere ta kontakt med styrer ved den enkelte barnehage.