Valdres Næringshage med tilbud til virksomheter i regionen

Klikk for stort bildeValdres Næringshage fortsetter å gi et utvidet, kostnadsfritt tilbud til virksomheter i regionen. Dette er et tilbud som omfatter oppfølging av bedrifter som har behov for bistand, f.eks. inn mot bank og finans eller offentlige kompensasjonsordninger.

Den uvirkelige tiden vi nå er inne i gjør noe med oss alle, både på kort og lang sikt. Og, en ting er helt sikkert, vi må holde blikket hevet og se framover. Valdres Næringshage er i daglig dialog med næringslivet og opplever at det er mange spørsmål og mye usikkerhet. Myndighetene kommer med ulike tiltakspakker, men vi ser også at det kan være en utfordring å orientere seg rundt dette. Samtidig sitter det folk blant oss som har bred kompetanse og lang erfaring fra bank og næringsliv og offentlig virksomhet som kan sparre med bedrifter rundt ulike behov.

Valdres Næringshage ønsker derfor å tilby oppfølging av bedrifter som har behov for bistand, for eksempel inn mot bank og finans eller mot det offentlige. Vi imøtekommer behovene med et knippe erfarne partnere; Olav Kristian Huseby, Magne Kampen, Øivind Langseth og Rolf Bolstad.

De tre sistnevnte har alle har lang fartstid fra bankvesenet som en del av sin kompetanse. Under bankkrisa på begynnelsen av 1990-tallet jobbet de innenfor bransjen, Magne som avdelingsbanksjef i Sør-Aurdal, Øivind som regionsjef i Sparebanken Østlandet. Sistnevnte har snart ett års pensjonistpraksis fra stillingen som rådmann i Øystre Slidre, men har likevel aktive dager i ulike prosjekter. Rolf er tidligere banksjef i Nordea på Fagernes. Olav Kristian har lang erfaring fra eget selskap, både enkeltperson og as, hele 40 år. Denne fartstida har bydd på både opp- og nedturer, samt omstillinger. Ellers har han politisk erfaring og god innsikt i det offentlige. Dette i tillegg til å være et kjent fjes for søraurdøler flest.

I en ekstraordinær situasjon som den vi er inne i, ønsker vi å kunne bidra som sparringspartner for virksomheter i Valdres som har behov for ekstra kompetanse for å områ seg i systemet nå. Vi oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med Huseby for aktuelle spørsmål som dreier seg om hvordan en for eksempel skal gjøre seg nytte av tiltakene som er lansert.  

Det er kostnadsfritt for bedrifter å benytte seg av tilbudet da det blir gitt ekstraordinær finansiering fra fylkeskommunen for å avhjelpe situasjonen.