Vaksine mot HPV (humant papillomavirus) - også tilbud til gutter

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 får gutter tilbud om HPV-vaksine. Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus).

Her finner du mer informasjon om vaksinen: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/ 

Kvinner født i 1991 eller senere har fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinasjon må starte senest i desember 2018. Den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019. Ta kontakt med helsestasjonen for å avtale tid.

Kontaktinformasjon helsesøstertjenesten:
Kontortlf.: 613 48 560/61,
Reidun tlf.: 94 83 04 74 eller
Ida tlf.: 91 00 90 82.