Utsatt spredefrist av husdyrgjødsel på eng i Sør-Aurdal

Landbruks- og matdepartementet har bestemt en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er rammet av tørke.

Det gis ikke tillatelse til å spre på eng utover denne fristen.