Treningstid i Sør-Aurdalshallen sesongen 2021/2022

Det åpnes nå for innmelding av ønsker for treningstider i idrettshall og svømmehall i Sør-Aurdalshallen.

Fristen er satt til 1. august og skjema for innmelding sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Innmelding av behov skal inneholde minimum følgende opplysninger:

  • gruppe/aktivitet
  • kontaktperson
  • ønsket treningstid(er)
  • antall halldeler (størrelse på spilleflate)
  • treneroversikt/nøkkelinnehavere. Benytt vedlagte skjema.


Tildeling gjøres ut fra innmeldte ønsker ut fra tilgjengelig tid. Informasjon om treningstider og informasjon om utlevering av nøkkelkort vil bli distribuert til personer som er kontaktpersoner og/eller til de som er satt opp som ansvarlige i innmeldt excel-skjema. Dersom ikke annet er angitt blir ansvarspersoner gitt tilgang ut treningssesongen (juni 2022)

For grupper som melder inn ønske om treningstid fristens utløp, blir dette tildelt fortløpende ut fra hva som er tilgjengelig av treningstider i idrettshall og svømmehall.

Tildeling av halldel og tid gjøres etter beste skjønn, men her må evt. endringer påregnes ved behov når vi får mer brukserfaring med bygget og kombinasjon av aktiviteter.

Svømmehall

Grupper som ønsker å benytte bassenget utenom det organiserte folkebadet, må selv organisere sin aktivitet med ansvarlige personer som er til stede og får nødvendig opplæring på drukningsalarm samt ha godkjent livredningsprøve.